Historie

5 år efter at loge nr. 1 Danmark blev stiftet den 30. juni 1878 blev broderloge nr. 9 Andreas Holck stiftet i Kalundborg. Det blev dengang af mange betragtet som et vovestykke at oprette en loge i så lille en provinsby som Kalundborg. Kun tre timers kørsel fra København. Som da allerede havde syv loger. Det skal straks anføres at de fem brødre, som var stiftere, og hvis navne findes på Fribrevet, nemlig:
Martinius Wilhelm Damgaard
August Larsen
Axel Ambrosius Norup
Peter Emanuel Salomon
Johannes Fr. Chr. Petersen  

Br. Wilhelm Damgård var den praktiske fører og den for ordenens skønne formål varmt begejstrede lærermester.
I 1883 indgik gennem D.D.S.S. Andreas Holck ansøgning til den souveræne Stor Loge af Amerika om fribrev og i løbet af sommeren 1883 forberedes etableringen af logen. Der var derfor ikke noget at vente efter, og da fribrevet, dateret 20. august 1883 og underskrevet af Stor Sire Erie J. Leech og Stor Sekr. Theo A. Ross, var ankommet fra Amerika, blev det besluttet, at logens stiftelses dag skulle være den 17. september 1883.
Den 25. juni 1902 nedlagdes grundstenen til logebygningen og fuldførelsen skred i løbet af sommeren jævnt fremad. Den 9. november 1902 oprandt dagen for logebygningens indvielse til ordensbrug.
I 1947 indledes et årelangt venskabsforhold til loge nr. 27, Carl den XI, I.O.O.F. af Sverige.
Søsterloge nr. 33 Ingrid i Holbæk er moderloge til søsterloge nr. 57 Anne Marie, som institueredes den 24. februar 1973. Denne loge har også til huse i logebygningen.
Den 27. april 1977 afholdtes et stiftende møde, hvor det besluttedes at danne en odd-fellow forening med det formål at danne en ny loge og den 28. november institueredes broderloge nr. 111 De Fem Tårne.
Broderloge nr. 9 Andreas Holck har i dag (2017) ca. 75 medlemmer og er en aktiv loge i distrikt 13 Nordvestsjælland.
Vore jubilæumsskrifter fra 25, 50 og 100 års jubilæerne kan give yderligere oplysninger om loge nr. 9 Andreas Holcks historie.